تصویر جلد هفته نامه هفته نامه تجارت فردا، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
باد ما را خواهد برد

شنبه، هفدهم مهر 1395
 
اقتصاد ایران - راهبرد
 
 • عبور از بحران به شرط اجماع رئیس‌جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری: عبور از «مشکلات صندوق بازنشستگی» نیازمند اجماع است
  عبور از بحران به شرط اجماع
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
*** فصل اول - تاریخچه
 
 • سیر تحول نظام بازنشستگی دولتی از دیروز تا امروز
  100 سال بازنشستگی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • بنیان‌های اولیه شکل‌گیری صندوق بازنشستگی کشوری
  دایره تقاعد
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • بررسی نهادهای رفاهی و بازنشستگی کشوری در دوره محمدرضا پهلوی (1320 تا 1357)
  نخستین حمایت‌ها
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
*** فصل دوم - بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
 
 • نظام بازنشستگی در دوره اصلاحات چه وضعیتی داشت؟
  فصل انباشت مشکلات
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • نظام بازنشستگی در دوره مهرورزی چه وضعیتی داشت؟
  فصل شکل‌گیری بحران
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • نظام بازنشستگی در دوره اعتدال چه وضعیتی دارد؟
  فصل اصلاحات
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
*** فصل سوم - وضع موجود
 

 
گزارش تحلیلی
 
 • چرا نظام بازنشستگی گرفتار این همه مشکل شده است؟
  نوشداروی پیش از مرگ
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
فشار دولت‌ها
 
 • زنجیر سیاست تصمیمات سیاسی دولت‌ها مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کرده است
  زنجیر سیاست
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • تصمیمات دولت‌ها چه تاثیری بر صندوق‌های بازنشستگی دارد؟
  پاشنه‌آشیل
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • تشدید بحران با شوک‌های سیاسی دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با معاون دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی
  تشدید بحران با شوک‌های سیاسی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
فشار پارلمانی
 
 • پوپولیسم پارلمانی بار مالی قوانین حمایتی بر نظام بازنشستگی چقدر بوده است؟
  پوپولیسم پارلمانی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • نگاهی به مصادیق قوانینی که بار مالی سنگینی روی دوش نظام بازنشستگی گذاشت
  هزینه‌های تحمیلی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • عملکرد گذشته مجلس قابل دفاع نیست نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اثرات مخرب بار مالی قوانین حمایتی بر صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید
  عملکرد گذشته مجلس قابل دفاع نیست
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
تنگنای مالی
 
 • هنگام اصلاحات چرا صندوق‌های بازنشستگی گرفتار تنگنای مالی شدند؟
  هنگام اصلاحات
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • راهکارهای برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی از تله تنگنای مالی
  دو چالش صندوق‌ها
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • راه عبور از بحران اسماعیل گرجی‌پور استفاده از یک الگوی ترکیبی را در شرایط کنونی الزامی می‌داند
  راه عبور از بحران
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
مطالبات صندوق‌‌ها
 
 • مطالبات مخاطره‌آمیز واصل نشدن طلب‌های صندوق‌های بازنشستگی چه تبعاتی دارد؟
  مطالبات مخاطره‌آمیز
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • بررسی وضعیت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی
  راه خروج از تلاطم
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
شرکت‌های زیان‌ده
 
 • ساز ناکوک واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در برابر رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی چه تبعاتی داشت؟
  ساز ناکوک
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق بازنشستگی چه تبعاتی برجای گذاشته است؟
  مصائب واگذاری‌ها
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • سیاست غیر‌منطقی سید‌علی آذربادگان از زیر و بم واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید
  سیاست غیر‌منطقی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
میزگرد
 
 • تغییر ساختار در گرو اجماع ملی واکاوی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و راهکار خروج از بحران در میزگرد حجت میرزایی و علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی
  تغییر ساختار در گرو اجماع ملی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
*** فصل چهارم - نظام بازنشستگی مطلوب
 

 
گزارش تحلیلی
 

 
معیارهای ISSA
 

 
شاخص حمایت
 
 • سالمند در جهان شاخص حمایت از سالمندی در دنیا چگونه محاسبه می‌شود؟
  سالمند در جهان
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
سیستم بازنشستگی روسیه
 
 • سازوکار صندوق عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در دیگر کشورهای نفت‌خیز چگونه است؟
  سازوکار صندوق
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • صندوق‌های بازنشستگی روسیه در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
  پوشش دو‌برابری در صندوق دولتی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
نگاه مکاتب
 
 • بازنشستگی در مکاتب مکاتب اقتصادی در مورد نظام بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی چه می‌گویند؟
  بازنشستگی در مکاتب
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • اقتصادهای آزاد به نظام‌های بازنشستگی چگونه می‌نگرند؟
  نگاه بازار
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
ساختار
 
 • اندوه بازنشستگی آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ساختار قدرتمند و تصمیم‌گیر خود را احیا کند؟
  اندوه بازنشستگی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با چه تهدید‌هایی مواجه است؟
  حلقه مفقوده بازنشستگی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • طعم شیرین رفاه بررسی نقاط ضعف و قوت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با علی حیدری
  طعم شیرین رفاه
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
تشکل‌ها
 

 
*** فصل پنجم - آینده نظام بازنشستگی
 

 
گزارش تحلیلی
 
 • تهدید آینده نظام بازنشستگی با سرمایه‌گذاری‌های مسموم در صندوق‌های بازنشستگی
  آژیر خطر
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
نگاه حاکمیت
 

 
نگاه سیاستگذار
 

 
تامین اجتماعی وفقه اسلامی
 
 • تکریم بازنشسته حقوق بازنشستگان در فقه اسلام چیست؟
  تکریم بازنشسته
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • نسبت رفاه اجتماعی و حقوق بازنشستگان با فقه اسلامی چیست؟
  حفظ‌ شأن بازنشسته
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
نگاه اقتصاددانان
 
 • چگونه می‌توان نظام بازنشستگی را از ورطه سقوط دور کرد؟
  چشم‌انداز تاریک
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • نه به دارایی‌های بد راهکارهای اقتصادی کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با سعید اسلامی بیدگلی
  نه به دارایی‌های بد
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
روندهای سالمندی
 
 • زیر چتر سن بازنشستگی در ایران مناسب است؟
  زیر چتر
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • مساله بازنشستگی در ایران چقدر به هرم جمعیتی وابسته است؟
  رصد مستمر ساختار جمعیتی
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
کیفیت زندگی سالمندی
 

 
گفت‌وگوی ویژه
 
 • در ابتدای توفان محمود اسلامیان نسبت به تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی هشدار می‌دهد
  در ابتدای توفان
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
*** فصل ششم - آینده اقتصادی
 

 
گزارش تحلیلی
 
 • اینفوگرافی
  مسیر آینده
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
بنگاهداری
 
 • راه و بیراه آینده بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی چه می‌شود؟
  راه و بیراه
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • ساز و کار بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در کشور چگونه است؟
  بحران آینده ایران
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • راه نرفته عبدالحسین ثابت می‌گوید نمی‌توان نسخه واحدی برای همه بنگاه‌ها پیچید
  راه نرفته
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
استراتژی سرمایه‌گذاری
 
 • استراتژی‌های اثرگذار برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی کدام‌اند؟
  پرتفوی بهینه
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
مدیریت و کارآمدی
 
 • سودای پرزیان نگاهی به تجربه مدیریت و بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی
  سودای پرزیان
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی
  در جدال با بحران
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی
 • به شرط تغییر شروین مشایخی از الزامات کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی از منظر مدیریتی می‌گوید
  به شرط تغییر
  12 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه بازنشستگی

 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215