تصویر جلد هفته نامه هفته نامه تجارت فردا، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
قفل صادرات

چهارشنبه، بیست و هشتم مهر 1395
 
اقتصاد ایران - راهبرد
 
 • مقام معظم رهبری فراهم کردن زمینه صادرات را حق کارفرمایان بر گردن دولت دانستند
  حق صادرات
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
*** فصل اول - تاریخچه صادرات
 

 
*** فصل دوم - چگونه هستیم؟
 

 
گزارش تحلیلی
 

 
وضع موجود
 
 • وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی در اقتصاد ایران چگونه است؟
  مخمصه غیرنفتی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • جایگاه نامناسب عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از وضعیت صادرات و موانع توسعه صادرات غیرنفتی می‌گوید
  جایگاه نامناسب
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
قوانین صادراتی
 

 
سیاستگذاری‌های صادراتی
 
 • سیاست‌های دردسرساز کدام سیاست‌ها مانعی برای رونق صادرات هستند؟
  سیاست‌های دردسرساز
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • ضرورت نگاه جدید به مفهوم تراز تجاری در برنامه‌ریزی توسعه صادرات کشور
  ترازِ تجاریِ ازمدافتاده
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • موانع را به فرصت تبدیل کنیم رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از چالش‌های سیاستگذاری در زمینه صادرات می‌گوید
  موانع را به فرصت تبدیل کنیم
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
رویه‌های صادرات
 
 • سد صادرات فضای کسب‌وکار چقدر برای صادرات مساعد است؟
  سد صادرات
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • چرا جهش صادراتی را تجزیه نکردیم؟
  کلاف سردرگم
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • مصائب صادرات پدرام سلطانی از موانع جهش صادراتی در ایران می‌گوید
  مصائب صادرات
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
حمل و نقل و صادرات
 

 
بازارهای صادراتی
 
 • بازارهای ناپایدار در حال حاضر چقدر بازارهای صادراتی را می‌شناسیم؟
  بازارهای ناپایدار
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • چرا در ایجاد بازارهای صادراتی موفق نیستیم؟
  معضل بازارگشایی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
تبلیغات
 
 • از یاد رفته چرا کالاهای صادراتی در فرآیند بازاریابی تبلیغات را نادیده می‌گیرند؟
  از یاد رفته
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • بازاریابی و تبلیغات بین‌المللی چگونه به یاری برندها می‌آیند؟
  تبلیغات؛ برگ برنده بازارافزایی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
میزگرد
 

 
*** فصل سوم - چگونه باید باشیم؟
 

 
گزارش تحلیلی
 
 • مسیر آینده اینفوگرافی
  مسیر آینده
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
تصمیمات سیاسی
 
 • ارزیابی سیاستگذاری صادرات در ایران
  رازِ بازار
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
نیاز به صادرات
 
 • نفرین نفت آیا رشد اقتصادی را باید در صادرات جست‌و‌جو کرد؟
  نفرین نفت
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • چرا به توسعه صادرات نیازمندیم؟
  در خدمت اشتغال‌زایی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
نقش صادرات در توسعه
 

 
دیپلماسی اقتصادی
 
 • دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات چه نسبتی با هم دارند؟
  اقتصاد فرای مرزها
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • دیپلماسی و توسعه تجاری چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
  غیبتِ ده‌ساله
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
سیاست تجاری
 
 • مسیر ناهموار مولفه‌های توسعه صادرات در سیاست تجاری چیست؟
  مسیر ناهموار
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • سیاستگذاری تجاری بهینه باید باعث توسعه صادرات شود نه تضعیف آن
  مزیت نسبی و راه دشوار
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • سیاست یا استراتژی؟ مرتضی ایمانی‌راد معتقد است حمایت سیاسی از استراتژی توسعه صادرات یکی از الزامات است
  سیاست یا استراتژی؟
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
رقابت‌پذیری
 

 
سیاست‌های ارزی
 
 • کاستی‌های ناگزیر نمی‌توان از سیاست‌های ارزی به تنهایی انتظار توسعه صادرات داشت
  کاستی‌های ناگزیر
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
صادرات و برنامه ششم
 
 • باید بر موج سوار شویم رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه از نگاه برنامه ششم به صادرات می‌گوید
  باید بر موج سوار شویم
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
تسهیل صادرات
 
 • هزار‌توی صادرات آیا صادرات تسهیل می‌شود؟
  هزار‌توی صادرات
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • بهبود شرایط تجارت خارجی، تبدیل فشارها و محدودیت‌ها به فرصت است
  15 الزام برای توسعه
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
میزگرد
 

 
*** فصل چهارم - قهرمانان صادرات
 

 
گزارش تحلیلی
 
 • اینفوگرافی
  نام‌آوران
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
صادرات سنتی
 
 • بر باد رفته صادرات سنتی به کدام سو می‌رود؟
  بر باد رفته
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • رشد صادرات پسته نیازمند حمایت دولت از کشاورزان است
  سنتی‌ها را دریابیم
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • علت کم‌اقبالی بازارهای جهانی به فرش ایرانی چیست؟
  رنج فرش
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • رشد در گرو حمایت ویژه دولت احد عظیم‌زاده از مصائب صادرکنندگان فرش ایرانی می‌گوید
  رشد در گرو حمایت ویژه دولت
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
صادرات کشاورزی
 
 • پاشنه آشیل چه چیزی باعث تحول صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌شود؟
  پاشنه آشیل
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • تحول صادرات کشاورزی ایران در گرو چیست؟
  خوشه‌های ناکامی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • کاری نکرده‌ایم چرا صادرات محصولات کشاورزی با جهش مواجه نشد؟
  کاری نکرده‌ایم
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
صادرات صنعتی
 

 
نفت سپاهان
 
 • خروج از خام‌فروشی چالش‌های صادرات شرکت‌های روانکار در گفت‌وگو با مدیرعامل نفت سپاهان
  خروج از خام‌فروشی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
خدمات گردشگری
 
 • بررسی وضعیت خدمات گردشگری در ایران
  صادرات نامرئی
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات
 • ارزآوری متفاوت سیدمحمدعلی اشرف‌واقفی مزایا و موانع صادرات خدمات گردشگری را تشریح می‌کند
  ارزآوری متفاوت
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
صنعت مبلمان
 
 • برای رونق صادرات مبلمان چه باید کرد؟
  ترمیم مبلمان
  25 مهر 1395، شماره ویژه‌نامه روز صادرات

 
پر بیننده ترین ها
بهروز ملکی می‌گوید: روند کلی حرکت بازار مسکن مثبت است
در دوره گذار از رکود به رونق قرار داریم
16 بهمن 1395، شماره 211
 
تحلیل رفتار دونالد ترامپ با کمک نظریه بازی‌
تاریخ تکرار می‌شود
16 بهمن 1395، شماره 211
 
گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟
اقلیت‌ قدرتمند
9 بهمن 1395، شماره 210
 
بررسی آینده بازار ارز در گفت‌وگو با احمد عزیزی
قیمت دلار مستعد افزایش نیست
16 بهمن 1395، شماره 211
 
در داووس 2017 چه گذشت؟
سرزنش سرزنش‌کنندگان جهانی‌شدن
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌کند
چهار مزیت استفاده از یوزانس
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مهرداد سپه‌وند از میزان جذابیت نرخ سود بانکی می‌گوید
توهم فرار سپرده‌ها
9 بهمن 1395، شماره 210
 
راه‌حل‌های پیشنهادی روابط بین‌الملل برای مواجهه با ترامپ در میزگردی با حضور ناصر هادیان و مسعود فرخی
غیرقابل پیش‌بینی
16 بهمن 1395، شماره 211
 
فرخ قبادی می‌گوید: جلوگیری از جهش نرخ ارز قبل از انتخابات دور از منطق سیاسی نیست
گرانی دلار پس از انتخابات محتمل است
16 بهمن 1395، شماره 211
 
جایگاه ایران در منطقه و جهان در گفت‌و‌گوی فیلیپ روسلر با محمدجواد ظریف
امنیت برای همه
9 بهمن 1395، شماره 210