هفته نامه اقتصادی تجارت فردا

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 108
تلفن: 42710201
تلفکس : 42710202
روابط عمومی: 88860145-7

امور شهرستان: 42710445-8

امور مشترکین: 42710450-2
نمابر: 42710449